iBog kursus (off topic)

iBog kursus (off topic)

Forlaget systime, der udgiver undervisningsmaterialer, har taget teten når det gælder elektroniske publikationer. Nu inviterer de til en række korte kurser om iBogen – det nye studieværktøj på gymnasierne. Kurserne afvikles i september 2010 rundt omkring i landet og sigter vel først og fremmest mod gymnasielærere, fagudvalgsformænd, ‘amtscentre’ mm.

Den digitale udgivelse, iBogen, som kombinerer bog og web, har allerede fået status som primært undervisningsmateriale på en lang række skoler landet over. iBogen er fx det centrale læremiddel i en række forsøgsprojekter med papirløse klasser på Århus Statsgymnasium, Rødkilde Gymnasium, Handelsgymnasiet i Århus og Niels Brock.

Se og Berlingske Tidendes artikel: Gymnasier klar til at sige farvel til bøger